Podpořit

Jsme velmi rádi, když Františkánské misie podpoříte modlitbou, která je pro naši práci zásadní.

S misiemi jsou spojeny i některé hmotné náklady (tisk materiálů, honoráře pro účinkující, ozvučení koncertu apod.). Pokud budete chtít misie podpořit i finančně, můžete přispět na č. ú. 44741011/0100 (KB Praha 1), variabilní symbol 153.Pokud chcete vystavit potvrzení o daru církvi,které slouží k odpočtu ze základu daně z příjmu (dle zák. č. 586/92 Sb. § 15, odst.1), napište nám na adresu: curia (zavináč) ofm.cz. Rádi potvrzení vystavíme.

Upřímně děkujeme!