Modlitby

Přinášíme několik základních křesťanských modliteb, což však nevylučuje, že je možné se modlit vlastními slovy. Na modlitbě totiž nejsou ani tak důležitá slova, ale vztah mezi Bohem a tím, kdo se modlí (tím se křesťanská modlitba liší od odříkávání různých manter a magických slov).

Je to sám Bůh, který nás učí se modlit, který se v nás modlí. Modlitba je tedy i dar.

Chci se modlit, ale neumím to. Jak se mám tedy modlit?

Lidé často říkají, že se neumím se modlit a ptají se, jak se to dělá. Jestli máte podobný problém, řekněte to přímo Bohu… a už tím se modlíte. Řekněte mu, že nevíte, jak se modlit… a už tím se modlíte. Modlitba totiž neznamená něco dělat, ale s někým být. Být s někým, komu na mně záleží. Být v jeho přítomnosti.

Hlavní křesťanské modlitby Modlitby inspirované Biblí Modlitby světců

O přímluvné modlitbě

Během misií je každému nabídnuta přímluvná modlitba misionářů – o co jde?

Přímluvná modlitba je projevem naší víry v Boha a lásky k bližnímu. Naší víry, protože přímluvou vyjadřujeme, že Bůh může a chce pro druhého vykonat dobro neskonale větší, než jakého je schopen člověk. A je projevem lásky, protože chceme-li pro druhého skutečně jen to nejlepší, nemůžeme vynechat dobro, které pramení z Boha a jeho moci.

modlitba-1Svědectví br. Jakuba o přímluvné modlitbě

S mnohými tělesnými nemocemi a problémy si poradíme sami tím, že se vyležíme, vypotíme, vezmeme si osvědčený lék, ale jsou problémy, na které potřebujeme pomoc druhých a nemoci na které potřebujeme specialistu na daný obor. Podobně je to i s naším nitrem (nebo chcete-li, s naším srdcem). Tím řešením je pro křesťana vždy Bůh –Ježíš. Přímluvná modlitba je způsob, kterým mohu vše co mne v životě tíží, s čím si nevím rady odevzdat Bohu, aby se toho ujal a mohl můj život proměnit. Skrze přímluvnou modlitbu si můžeme hlouběji uvědomit, že si často nestačíme sami a potřebujeme pomoc druhých lidí. Už sv. Jakub ve svém listu říká: „Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého“ (Jak 5,16).

Mám osobní zkušenost, že je velmi dobré občas svěřit své potřeby Ježíši skrze osobní přímluvu někoho zkušeného, kdo je ochotný se za mne pomodlit. Vřele to doporučuji i vám. Je možné se přimlouvat např. za světlo pro osobní situaci, za pomoc pro život a vztahy s Bohem a druhými, za uzdravení našeho nitra, za rozvázání z kontaktu se silami, které nejsou od Boha, atd.