Rubriky
Život z víry

Dobrá zpráva

Proč to všechno dělám? Ráno vstát. Pak do práce anebo do školy anebo prostě jen den nějak přežít než zas bude večer. Mezi vším, co musím stihnout, aspoň nějakou zábavu. Věnovat se rodině, sejít se s přáteli, nebýt sám…A večer spát. A zítra zas a zas. Má to vlastně smysl takhle žít? Kam tak chvátám, po čem toužím, a nikde to nenalézám? Můžu doufat v něco víc než pár desítek let života? Proč jsem vlastně na světě? Je to jen náhoda, že jsem tady zrovna já?

Tyhle otázky mají svou odpověď. Život každého z nás má smysl, pokud Bůh opravdu existuje. Bůh, který všechno začal, který dal člověku život. Kdyby si to někdo jen vymyslel, těžko tomu věřit. Jenže lidé od dávných dob až do dneška jsou schopni zaslechnout, že Bůh promlouvá do srdce a říká: Nejsi mi lhostejný, záleží mi na tobě. I když se ti zdá, že kolem je tolik zla, katastrof a ani tobě se nedaří, já jsem chtěl, abys byl a abys našel pravdu a štěstí. Mám tě rád. Nechci tě zotročit, ale chci, abys žil jako svobodný člověk – a abys žil dobře. Z toho špatného, co prožíváš, tě chci vytáhnout a ukázat ti, že život je mnohem bohatší, než ti jakákoli reklama může naslibovat. Ne až jednou, po smrti, ale mnohem dřív, právě odteď…

Nech alespoň na chvíli stranou, co si o křesťanech myslíš a co o nich druzí říkají. S Bohem jde život úplně jinak: kdo žije skutečně s Bohem, neprožívá žádnou šeď, ale život v plných barvách. Život člověka, který má k Bohu vztah, je dobrodružný, napínavý – a přitom plný naděje.

Nechceš dát takovému Bohu přece jen šanci? Třeba se pod pokličkou skrývá něco, co jen tak letmo, v hospodě nebo z televize, postřehnout nejde. Vítej na tomto webu! A zkus si najít čas i trochu odvahy a přijď se podívat na některý z programů františkánských misií…

O tom, co bylo od počátku, co jsme slyšeli, vlastníma očima viděli, bedlivě pozorovali a čeho jsme se svýma rukama dotýkali, o Slovu života svědčíme a zvěstujeme vám, abyste i vy měli s námi společenství. Naše společenství je totiž s Otcem a jeho Synem Ježíšem Kristem. To je to poselství, které jsme od něho slyšeli a vám zvěstujeme: Bůh je světlo, a tma v něm vůbec není. (podle 1 Jan 1,1.3.5)

(Foto: Etahos, CC BY-NC)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.