Header Image
Domů > Křesťané v UH

Křesťané v UH

Ve víře velmi pomáhá, když ji může člověk prožívat společně s ostatními. Na této stránce nabízíme kontakty na skupiny věřících v Uherském Hradišti, které se pravidelně schází a kteří vás rádi přivítají.

Zájemci o křest

Kontakt: P. Josef Říha fauherskehradiste@ado.cz Mobil farář: 736 522 845

Modlitby matek

Ekumenické společenství křesťanských žen, matek fyzických i duchovních, vdaných i svobodných, které se modlí za děti.

Kontakt: Marie Borošová borosova.marie@seznam.cz

Modlitby otců

Kontakt: Petr Pavlacký 731 604 104 petrpavlacky@seznam.cz

Společenství chlapů

Kontakt: Pavel Mráz 608 712 562

Společenství rodin

Setkání jedenkrát za měsíc.

Kontakt: Radka Mrázová 777 001 061

Společenství mládeže pro děti od třetí třídy do sedmé

Povede Amča Vojáčková, 732 106 443, a Ondra Mráz, 605 936 628.

Tábor pro děti

Kontakt: Albert Mrázek 608 373 741

Přímluvné a modlitební společenství

Schází se 1x za 14 dní (tj. každé sudé pondělí)  od 19 do 21 hod.

V 19h probíhá modlitba růžence, na tu pak hned navazuje hlavní modlitba – tj.chvály, díky, Boží slovo, prosby.

Kontakt: Oldřiška Pištěcká o.pistecka@kovokon.cz

Společenství P. Šuránka – modlitby za kněze

Schází se v kapli na Svatém Antonínku každé úterý (kromě prvního úterý v měsíci) od 19:30 hod.

Schola

Do sboru mohou přijít všichni ti, kdo by rádi zpívali nejen v kostele při mších. Je možnost chodit do malé scholičky, která je pro prvostupňové děti, nebo možnost chodit do velké scholy, která není věkem omezená, jsou tu školáci i pracující, zpěváci i muzikanti.

Zpíváme v pátkyv klášteře u bratří františkánů každou druhou neděli ve farním kostele.

Sem tam zpíváme na různých akcích, slavnostech i svatbách, které si užíváme ze všeho nejvíc.

Zkoušky v pátek jsou od 16:00 a každou druhou neděli od 8:30.

Scházíme se na faře, vchod z Masarykova náměstí zvonek „učebna“.

Budeme rádi, když přijdeš zpívat nebo dokonce hrát na nějaký nástroj!

Kontakt: Hanka Kostrunková tel.: 604 722 111

Sekulární františkánský řád

Pro všechny křesťany od 18 let výše, které oslovuje spiritualita sv. Františka či mají zájem se seznámit s životem františkánských terciářů.

Setkání je 2. sobotu v měsíci od 8:30 hodin v klášteře bratří františkánů v Uh. Hradišti nebo v sudé pondělky od 19:00 hodin v Pastoračním domě P. Antonína Šuránka v Ostrožské Lhotě (nově vzniklá skupina zájemců).

Kontakt: novotni.jalubi@seznam.cz, hanna@reichsfeld.cz

Nahoru